• About Cümleleri
 • Almanca Cümleleri
 • Already Cümleleri
 • Although Cümleleri
 • Amaç Sonuç Cümleleri
 • And Cümleleri
 • Any Cümleleri
 • As Cümleleri
 • Ask Cümleleri
 • Ayrılık Cümleleri
 • Because Cümleleri
 • Before Cümleleri
 • Benzetme Cümleleri
 • Can Cümleleri
 • Can Soru Cümleleri
 • Çeviri Cümleleri
 • Chat Cümleleri
 • Comparative Cümleleri
 • Comparatives Cümleleri
 • Could Cümleleri
 • Dilek Cümleleri
 • Does Cümleleri
 • Dostluk Cümleleri
 • Emir Cümleleri
 • En Güzel Aşk Cümleleri
 • Enough Cümleleri
 • Ever Cümleleri
 • Fiil Cümleleri
 • For Cümleleri
 • Fransızca Cümleleri
 • Geçmiş Zaman Cümleleri
 • Gelecek Zaman Cümleleri
 • Going To Cümleleri
 • Güzel Aşk Cümleleri
 • Haber Cümleleri
 • Have To Cümleleri
 • How Many Cümleleri
 • İf Cümleleri
 • İltifat Cümleleri
 • İn Case Cümleleri
 • İngilizce Cümleleri
 • İn Spite Of Cümleleri
 • İsim Cümleleri
 • İstek Cümleleri
 • Just Cümleleri
 • Kalıp Cümleleri
 • Karşılaştırma Cümleleri
 • Kelime Cümleleri
 • Kısa Aşk Cümleleri
 • Konuşma Cümleleri
 • Koşul Cümleleri
 • Like Cümleleri
 • Many Cümleleri
 • Mesaj Cümleleri
 • More Cümleleri
 • Msn Cümleleri
 • Much Cümleleri
 • Must Cümleleri
 • Neden Sonuç Cümleleri
 • Neither Cümleleri
 • Never Cümleleri
 • Olumlu Soru Cümleleri
 • Olumsuz Emir Cümleleri
 • Olumsuz Soru Cümleleri
 • Öneri Cümleleri
 • Örnek Soru Cümleleri
 • Özlem Cümleleri
 • Passive Cümle
 • Past Cümleleri
 • Past Tense Cümleleri
 • Past Tense Soru Cümleleri
 • Perfect Cümleleri
 • Perfect Tense Cümleleri
 • Prefer Cümleleri
 • Present Perfect Tense
 • Present Tense Cümleleri
 • Problem Cümleleri
 • Rap Cümleleri
 • Reklam Cümleleri
 • Relative Clause Cümleleri
 • Rica Cümleleri
 • Şart Cümleleri
 • Sebep Sonuç Cümleleri
 • Select Cümleleri
 • Sevgi Cümleleri
 • Shall Cümleleri
 • Should Cümleleri
 • Should Soru Cümleleri
 • Sıfat Cümleleri
 • Şiir Cümleleri
 • Şimdiki Zaman Cümleleri
 • Simple Past Cümleleri
 • Since Cümleleri
 • Since For Cümleleri
 • So Cümleleri
 • Soru Cümleleri
 • So That Cümleleri
 • Sözlük Cümleleri
 • Such Cümleleri
 • Such That Cümleleri
 • Superlative Cümleleri
 • Superlatives Cümleleri
 • Tanışma Cümleleri
 • Tavsiye Cümleleri
 • Tercüme Cümleleri
 • The Same As Cümleleri
 • There Are Cümleleri
 • Too Cümleleri
 • Türkçe Cümleleri
 • Ünlem Cümleleri
 • Used To Cümleleri
 • Want Cümleleri
 • Was Cümleleri
 • Were Cümleleri
 • When Cümleleri
 • When Soru Cümleleri
 • When While Cümleleri
 • Which Cümleleri
 • While Cümleleri
 • Who Cümleleri
 • Why Cümleleri
 • Will Cümleleri
 • Yet Cümleleri
 • Zaman Cümleleri
 • Zamir Cümleleri
 • Zarf Cümleleri
 • such that cümleleri

  "Such...that" Türkçede "böylesi bir...ki" veya "böyle...ki" diye ifade ettiğimiz bir kalıptır. Aslında Türkçede "öyle...ki" anlamında olan "so...that" ile benzerlik gösterir, fakat - Türkçe karşılıklarından da anlayacağınız üzere - aralarında bir nüsans vardır.

  Konuyu daha iyi anlamak için "Such Cümleleri" başlığı altındaki örnekleri de inceleyebilirsiniz.

  Aşağıda such that cümleleri örnekleri bulacaksınız:

  I tried to tell her in such a way that she would be wrong. --> Ona, bu yolla hatalı olabileceğini söylemeye çalıştım.

  Our lunch was such that we don't really need an evening meal. --> Bizim öğle yemeğimiz öyle ki, gerçekten akşam yemeğine ihtiyaç duymuyoruz.

  The table was such a round that twelve people sit around it. --> Masa ylesine yuvarlak ki, etraf1na on iki kişi oturabiliyor.

  I use such a tennis racket that I can easily shoot back. --> Öylesine bir tenis raketi kullanıyorum ki, arka vuruşları rahatlıkla yapabiliyorum.

  There were such a lot of people in the queue that I decided not to see the film. --> Kuyrukta o kadar çok insan vardı ki, filmi izlememeye karar verdim.

  I have such a lot of books that I don't know where to put them. --> O kadar çok kitabım var ki, onları nereye koyacağımı bilmiyorum.

  It's such a good film that many people want to see it. --> O kadar iyi bir film ki, onu çoğu insan görmek istiyor.

  İstanbul is such a big city that it may take half a day to go from a quarter to another quarter. --> İstanbul o kadar büyük bir şehir ki, bir semtinden diğerine gitmek yarım günü alabilir.

  I've never had such a good coffee that it was delicious. --> Hiç böylesi iyi bir kahve içmemiştim, ki çok lezzetliydi.

  It's such a long time ago that I graduated the university. --> Ben üniversiteyi bitireli öylesine uzun zaman oldu ki. It is such a long way that we were tired of travelling. --> Öylesine uzun bir yol ki, seyahat etmekten yorulduk.

  It was such nice a weather that we want to go for a walk. --> Öylesine güzel bir hava ki, yürüyüşe çıkmak istiyoruz.

  It is such an interesting situation that only a very few people have probably ever been confronted. --> Öylesine ilginç bir durum ki, muhtemelen yalnızca çok az insan karşılaşmıştır.

  She is such a beautiful girl that I've never seen. --> Öylesine güzel bir kız ki, daha önce hiç görmemiştim.

   
  İngilizce Eğitimi Ankara